Παραφυάδες

Οι παραφυάδες διατίθενται σε 3 ή 5 πλαίσια ανάλογα με την προτίμηση του καθενός. Είναι από επιλεγμένες βασίλισσες, με κύρια κριτήρια, την μεγάλη συλλογή μελιού και την μεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη της αποικίας του μελισσιού. Υγιής και απαλλαγμένες από ασθένειες και βαρρόα.

Βασίλισσες

Η επιλογή του γόνο για παραγωγή βασιλισσών, γίνεται από δυνατά και παραγωγικά μελίσσια. Οι βασίλισσες είναι φυσικής γονιμοποίησης, με όσο το δυνατών ελεγχόμενο ζευγάρωμα της παρθένας βασίλισσας με επιλεγμένους κηφήνες. Στις αρχές της άνοιξης, αναπαράγουμε κηφήνες από επιλεγμένα και δυνατά μελίσσια, για την καλύτερη γονιμοποίηση της βασίλισσας.

Βασιλικά Κελιά

Ο γόνος που επιλέγεται για να εκκολάψει τις νέες βασίλισσες είναι από δυνατά και υγιή παραγωγικά μελίσσια. Τα βασιλικά κελιά μπορούν τα μεταφερθούν από την 15η μέρα (από τη γέννηση του αυγού από την βασίλισσα), για να μπουν στην νέα παραφυάδα που έχουμε σκοπό τα δημιουργήσουμε.