Τα βασιλικά κελιά παραγωγής μας προέρχονται από επιλεγμένα, υγιή, δυνατά και παραγωγικότατα μελίσσια μας και είναι εμβολιασμένα με προνύμφες μίας ημέρας. Τα βασιλικά κελιά παράγονται με τον κλασικό χειροποίητο τρόπο.
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης την όποια έχουμε απέναντι στον παραγωγό, επιλέγουμε μελίσσια με βάση της αποδόσεις τους σε μέλι κυρίως άλλα και μια σειρά άλλων κριτηρίων επιλογής τα όποια εφαρμόζουμε. 

Εντοπίζουμε και ξεχωρίζουμε τα σμήνη εκείνα τα οποία συγκεντρώνουν την καλύτερη βαθμολογία, σύμφωνα με παρακολούθηση τους όλο τον χρόνο και αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται το προϊόν που ονομάζουμε βασιλικό κελί. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την ποιότητα των μελισσών με τα όποια και εμείς οι ίδιοι άλλα και οι συνάδελφοι μελισσοκόμοι θα εργαστούμε προκειμένου να έχουμε της καλύτερες αποδόσεις.
Η διάθεση τους ξεκινά συνήθως από μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου (εξαρτάτε από τις καιρικές συνθήκες βέβαια) και διαρκεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου.


Τα βασιλικά κελιά παραδίδονται στο χώρο σας, κατόπιν συνεννόησης για την μεταφορά τους ή παραλαμβάνονται από το μελισσοκομείο μας, κατόπιν συνεννόησης για την χρονική και ποσοτική διαθεσιμότητα τους.